ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี

เครื่องบินไร้คนขับนะคะ
อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี(อังกฤษ:Unmanned Aerial Vehicle, UAV) หมายถึงอากาศยานไร้คนขับ ต่างจากขีปนาวุธตรงที่นำมาใช้ใหม่ได้ เป็นพาหนะไร้คนขับที่สามารถควบคุม ได้รับความเสียหาย บินต่างระดับ และใช้เครื่องยนต์ไอพ่นหรือเครื่องยนต์ลูกสูบ กระนั้นขีปนาวุธก็ไม่ถูกจัดว่าเป็นยูเอวีเพราะว่ามันเหมือนกับขีปนาวุธนำวิถีมากกว่า ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ แม้ว่ามันจะไร้คนขับและถูกควบคุมจากระยะไกลก็ตาม

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) refers to unmanned aerial vehicles. Different from the reusable missile. A control vehicle Damage flying different levels and using a jet or piston engine. However, the missile was not classified as a UAV because it was more like a missile. The weapon can not be reused. Although it is unmanned and controlled from a distance.


คำถาม

What does the unmanned aircraft
mean? 
Ans unmanned vehicles can control the flight

อากาศยานไร้คนขับหมายถึงอะไร?
ตอบ ยานพาหนะที่ไม่มีคนขับสามารถควบคุมการบินได้อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%…

โพสต์ล่าสุด

บทที้ 6 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามบทที่1 ข้อที่4

ตอบคำถามท้ายบท ที่1 ข้อที่3

การจัดเก็บข้อมูล เรื่อง ตาราง (Table)

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของนฤชิต 5/4 เลขที่2